Godziny otwarcia Pon - Pt : 8.00 - 20.00

Adres naszej strony internetowej to: www.mdkfort49.krakow.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

  1. Nasz adres: Młodzieżowy Dom Kultury Fort49 "Krzesławice" os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury Fort49 "Krzesławice" os. Na Stoku 27b, 31-704 w Krakowie
  3. Młodzieżowy Dom Kultury Fort49 "Krzesławice" os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.Młodzieżowy Dom Kultury Fort49 "Krzesławice" os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do nas MDK Fort 49 z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl

Edytuj ustawienia ciasteczek
Copyright MDK Fort49 Kraków © 2023
Napędzany Przez Confusionstudio.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content